Profil ordinace

Profil ordinace

Vyšetření CRP (C - reaktivní protein)


CRP je vysoce citlivá bílkovina známky zánětu. CRP se zvyšuje během 6 – 12 hod. od začátku zánětlivého procesu a je používán k rozlišení bakteriální a virové infekce.

Norm. hodnoty CRP jsou 0 - 7 mg / l. CRP koncentrace v séru se zvyšují a snižují rychleji než sedimentace erytrocytů . jestliže se pacient uzdravuje , sérový CRP se vrací na hodnoty pod 10 mg / l během několika dní. Trend poklesu CRP při monitorování účinnosti ANB terapie indikuje, že je léčba úspěšná .

CRP Je důležitým markerem u tonsilitidy, akutní apendicitidy / zánět slepého střeva / , sinusitidy / zánět obličejových dutin / , otitidy / zánět středního ucha /, pyelonefritidy / zánět ledvin / ..

Vyšetření se provádí odběrem kapky krve z prstu a výsledek je do 3 min.

Shrnutí:

Měření CRP pomáhá zabránit zbytečnému podávání antibiotik u pacientů s virovým onemocněním.

Výsledky měření lze odečítat nikoli za hodinu jako u sedimentace, ale již za několik minut. Účinnost nasazené léčby u pacienta lze hodnotit nikoli až po týdnu, jak jsme byli u sedimentace zvyklí, ale již za 1 - 2 dny.

Výkon není zatím hrazen zdravotní pojišťovnou a cena je 100 ,- Kč.

Služby pro registrované pojištěnce:

Diagnostická a léčebně preventivní péče

Poskytuji diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé v rozsahu všeobecného lékařství. Samozřejmostí poskytované péče je návaznost na kvalitní odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění. Poskytuji standardní i nadstandardní péči, návštěvní službu u pacienta doma, konzultace a poradenství, preventivní programy a očkování (proti chřipce, tetanu). Posuzuji zdravotní způsobilost pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy, svářečské průkazy apod. Provádím také vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky do zaměstnání.

EKG vyšetření

EKG vyšetření je k dispozici přímo v ordinaci. Záznam křivky, její rozbor a konzultaci nabízím i jako hrazenou službu ostatním zájemcům v rámci primární prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Odběry krve a ostatního biologického materiálu

Provádí se v ordinaci a výsledky laboratorních vyšetření jsou k dispozici do 24 hodin.

Nabídka zdravotnických služeb pro firmy:

Na základě uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem poskytuji závodní preventivní péči pro zaměstnance. Rozsah se řídí zejm. zákonem č.48/1997 Sb. a Vyhláškou č.56/1997 Sb. Vstupní, výstupní a periodické prohlídky dle příslušného ceníku. Preventivní očkování je možné zajistit přímo v podniku.

Výhody pro podnik:

  • znalost zdravotně pracovní problematiky lékaře u konkrétního podniku s možností cílené prevence
  • užší kontakt s vedením
  • regionální blízkost firmy

Platba: 800 - 1500 Kč/pacienta a rok - dle zdravotního stavu a věku pacienta.

steroskop.png